Profil společnosti

Společnost CONSISTERA s.r.o. je stavební firma se sídlem v Brně.

Společnost byla založena v roce 2007.

Naše společnost zajišťuje generální dodávky staveb od přípravy zakázky přes zpracování projektové dokumentace až po vlastní realizaci stavby.


CONSISTERA je flexibilní společnost s působností ve všech odvětvích pozemního stavitelství:

Management naší společnosti má bohaté zkušenosti v oblasti řízení projektů výstavby a to už od samotného podnikatelského záměru, přes zajištění projektové dokumentace až po samotnou realizaci.

Společnost CONSISTERA za dobu své existence prokázala, že je schopna realizovat i složité stavební projekty ve vysoké kvalitě. Důkazem toho je například úspěšné dokončení stavebních prací rekonstrukce spalovny SAKO Brno a.s., kde byla naše společnost investorem oceněna za vysokou odbornost a naprostou spolehlivost.

Usilujeme o to, aby naše podnikatelské aktivity a strategie měly vždy prioritně na zřeteli jakost výrobků a služeb, pozitivní přístup k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců. Toto úsilí bylo završeno získáním certifikátů dle

Cílem společnosti CONSISTERA je být pro své klienty vždy spolehlivým a kvalitním partnerem, který umí zrealizovat jejich představy na nejvyšší odborné i kvalitativní úrovni, v co nejkratším termínu a s jasnou garancí ceny.